QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương

Xem tại đây:

KH công tác phòng-chống tham nhũng tiêu cực 2024