Ngành Giáo dục đưa ra 9 nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới

Sáng nay 5/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu ở 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị có: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Bình và các nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Trần Hồng Quân, Nguyễn Minh Hiển; đại diện các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo UBND và Sở GD&ĐT 63 tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các trường ĐH, CĐ…

Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; các Thứ trưởng: Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Thị Nghĩa, Bùi Văn Ga, Phạm Mạnh Hùng cùng lãnh đạo, cán bộ văn phòng, các cục, vụ thuộc Bộ GD&ĐT…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại điểm cầu của Bộ GD&ĐT sáng ngày 5/8 (Ảnh: GD&TĐ)

Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016 – 2017 của ngành GD-ĐT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh những kết quả nổi bật; hạn chế yếu kém; các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm học 2016 – 2017; đồng thời nêu kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3 kết quả nổi bật trong năm 2015-2016 được đánh giá là:

Thứ nhất: Việc đổi mới hoạt động dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục có chuyển biến tích cực. Cụ thể, đổi mới mô hình dạy học theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học;

Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện hành, đồng thời làm tiền đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

Triển khai đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học bước đầu có kết quả tốt, đã tác động tích cực đến quá trình dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT.

Công tác triển khi đổi mới thi, đánh giá kết quả học tập tiếp tục được xem là kết quả nổi bật trong năm vừa qua (Ảnh P.T)

Thứ hai: Các điều kiện đảm bảo chất lượng được tăng cường. Cụ thể, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ, tăng cường quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục;

Chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được quan tâm đầu tư. Tài chính cho giáo dục tiếp tục được ưu tiên.

Thứ ba: Chất lượng GD-ĐT từng bước được nâng lên. Theo đó, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cơ bản hoàn thành, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được nâng lên rõ rệt;

Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì; chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông được nâng lên, đào tạo học sinh giỏi tiếp tục đạt kết quả cao;

Chất lượng giáo dục đại học có bước chuyển biến tích cực. Giáo dục vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục hòa nhập được quan tâm, bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục;

Công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời được củng cố, từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng.

Dù đạt được những thành tích nổi bật, được xã hội ghi nhận nhưng ngành Giáo dục & Đào tạo vẫn mạnh dạn nhìn thẳng vào những hạn chế.

Ngành Giáo dục cũng chỉ ra 3 hạn chế yếu kém:

Thứ nhất: Công tác xây dựng và thực hiện chính sách còn nhiều bất cập; công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành hiệu lực, hiệu quả chưa cao;

Thứ hai: Công tác quy hoạch hệ thống, phát triển đội ngũ, phân luồng học sinh, dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tự chủ, hội nhập quốc tế, phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế;

Thứ ba: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống chưa được quan tâm đúng mức, công tác truyền thông giáo dục chưa tốt.

Từ đó Ngành đưa ra hướng đi mới trong năm học tới

Phương hướng chung năm học 2016 – 2017:
Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017:
1. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc;
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;
3. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông;
4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục;
6. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học;
7. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo;
8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo;
9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

5 giải pháp cơ bản năm học 2016 – 2017:
1. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo;
2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp;
3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo;
4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;
5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.