KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ Trường CĐ KTKTCT-Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…

Xem và tải tại đây KH tuyen truyen ĐH NK 2020 – 2025