Bác Hồ với Tết trồng cây

 (THO) - Tết Mậu Tuất – 2018 này, đã hơn nửa thế kỷ toàn dân ta thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác Hồ và đời đời nhớ ơn Bác. Tết trồng cây đã trở thành phong trào sâu rộng, bền vững trong nhân dân, thành tập quán tốt đẹp trong vui tết, đón...

Thấm nhuần lời dạy của Bác về bài học lấy dân làm gốc

Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất giỏi, nhân dân xã Xuân Khang (Như Thanh) phát triển mô hình gia trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao.  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có quan điểm xuyên suốt về bài học lấy dân làm gốc, Người đã khẳng định: “Dễ...