TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

                    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP  Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Hợp tác doanh nghiệp đươc thành lập theo quyết định số 110/QĐ -KTKTCT ngày 05/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương trên cơ sở hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ -Tin học...

Trung tâm ngoại ngữ – tin học và hợp tác doanh nghiệp

- Chức năng   Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng tư vấn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường. - Nhân sự: TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ/chức danh 1 Trịnh...