Khoa Tin học-Ngoại ngữ

- Giới thiệu: Khoa Tin học-Ngoại ngữ thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-TCHC ngày 5 tháng 8 năm 2003. Khoa đảm nhận giảng dạy môn Tin học và môn Tiếng Anh cho tất cả các chuyên ngành đào tạo trong Nhà trường. - Nhân sự: Khoa có 5 giảng viên trong đó có 3...