Khoa Khoa học cơ bản

- Giới thiệu: Khoa Khoa học cơ bản tham gia trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý chuyên môn các môn văn hoá đối tượng tuyển sinh  tốt nghiệp THCS. Sau khi học xong chương trình, học sinh được dự thi quốc gia lấy bằng tốt nghiệp BT Trung học...