Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng

Giới thiệu: Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng thành lập tháng 9 năm 2009, có nhiệm vụ tổ chức liên kết đào tạo, bồi dưỡng  theo quy định của pháp luật giáo dục và pháp luật khác có liên quan. Hiện Nhà trường đang tiếp tục chiêu sinh liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn...